Pilates

Jak dlouho pracuješ jako fyzio a jak dlouho ve své práci využíváš Pilates?

Jako fyzioterapeutka pracuji prakticky od třetího ročníku (1999) studia- kdy člověk už něco málo umí. Již v roce 2005 jsem používala v rámci fyzioterapie pár základních cviků pilates.

Jak jsi cvičení Pilates do své práce zapojila?

Již jako tanečnice latinskoamerických a standardních tanců mi principy Pilates- tedy správné napřímení páteře a aktivace stabilizačních hlubokých systémů, pomohly proti přetížení namáhaných svalových skupin. Začala jsem vnímat tělo detailněji a to co si vyzkouším na vlastní kůži mohu lépe podat klientovi a tedy mu i pomoci. Od té doby dostávali moji klienti pár Pilates cviků za domácí úkol.

Co může tvým pacientům přinést propojení fyzioterapie s Pilates?
Mým klientům přináší Pilates radost z vlastního těla. Naučí se své tělo více poslouchat a vnímat, mít ho rádi a tedy něco pro něj udělat – převezmou zodpovědnost do svých rukou a tím urychlí léčivé procesy svého těla.

Moje PILATES video