Port De Bras

Port De Bras

vychází z fyziologických pohybů. Plynulost, vitalita, napojení těla, mysli a hudby je tak přirozená, že opakováním jednoduchých sekvencí se společně dostaneme do "tranzu", který se vám může stát "drogou"- ten pocit zažít to znovu a znovu- dostat se do "flow" a jakoby vám zapadla poslední chybějící puzzle kostička a pak už to jen plyne a plyne a vy víte, že toto je to pravé. Přijďte si vyzkoušet na vlastní tělo. Musíte to zažít, slova jsou málo. Těším se na náš společný zážitek.